VAŠE RIEŠENIE ! 

Šetrite čas, účtovníctvo nechajte na nás!

o nás

Naše základné krédo je bezchybne, kvalitne a cenovo dostupne vykonávať účtovnícko-poradenské služby.

Virtual TAX s. r. o. Vám poskytuje cenovo výhodné vedenie účtovníctva pri minimálnych nákladoch na obstaranie účtovného softvéru a personálne zabezpečenie na výkonu účtovníctva.

Na prvé 3 mesiace spolupráce Vám poskytujeme 15% zľavu z ceny účtovníctva

Cena za služby závisí od objemu dokladov vo Vašom účtovníctve a zároveň aj od vzájomnej dohody. 

aby ste si mohli otestovať spoluprácu s našou spoločnosťou Virtual - Tax, s.r.o.

naše služby

 • účtovanie v podvojnom účtovníctve v zmysle platných právnych predpisov
 • vyhotovovanie daňových priznaní k všetkým daniam (vrátane kontrolného a súhrnného výkazu)
 • spracovávanie mzdovej a personálnej agendy
 • vyhotovovanie protokolov k účtovníctvu klienta
 • informovanie klientov o všetkých existujúcich a potenciálnych účtovných resp. daňových problémoch
 • pripravovanie a spracovávanie účtovných závierok
 • pripravovanie reportov a výkazy
 • pravidelný monitoring neuhradených pohľadávok a záväzkov klienta
 • kontrolovanie správnosti vedenia komplexného účtovníctva pre externých klientov
 • kontrolovanie úhrady všetkých daní a najneskôr do 10 dní od doručenia výpisu klienta, na ktorom by mala byť úhrada, informovať klienta o eventuálnom nezaplatení daní
 • dohliadanie na správnosť účtovných postupov pri jednotlivých účtovných prípadoch
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných a daňových termínov
 • vypracovávanie intrastatov, rôznych štatistík, hlásení pre NBS a iné inštitúcie
 • poskytovanie ekonomického a účtovníckeho poradenstva
 • nepodávanie informácie tretím stranám